Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden van Geen Dieet Nooit Meer Dik.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets uit deze tekst of van deze afbeeldingen die op deze website te vinden zijn, dan wel de vormgeving van deze website, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geen Dieet Nooit Meer Dik.

Voor een toestemmingsverzoek kunt u mailen naar: info@dianagabriels.nl
of schrijven naar:

Diana Gabriels
Avenue Carnisse 221
2993 MD Barendrecht

Afwijzing van aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie en tarieven wordt door Diana Gabriels met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Geen dieet nooit meer dik verstrekt door middel van deze website louter indicatieve informatie over behandelingen die door Diana Gabriels worden bemiddeld/geadviseerd. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Geen Dieet Nooit Meer Dik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Geen Dieet Nooti Meer Dik is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op deze site beschikbaar is.

Verwijzingen naar sites die niet door Geen Dieet Nooit Meer Dik worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Geen Dieet Nooit Meer Dik uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Geen Dieet Nooit Meer Dik worden onderhouden wordt afgewezen.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Geen Dieet Nooit Meer Dik wordt regelmatig bijgewerkt. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elke moment wijzigingen en correcties in onze website en/of deze voorwaarden aan te brengen.

Op deze gebruikersvoorwaarden en uw gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing.