GDNDbanner_maagband_stap1
GDNDbanner_maagband_stap2
GDND_banner_bereikbaar-tot-9
GDND_banner_investeringsoverzicht5
GDND_banner_investeringsoverzicht1
GDND_banner_investeringsoverzicht2
GDND_banner_investeringsoverzicht3
GDND_banner_investeringsoverzicht4

Maagband behandeling

Prijs €6.000,-

MAAGBAND BEHANDELING

De maagband wordt geplaatst rond het bovenste deel van de maag. De band vernauwt de maag en zorgt ervoor dat de maag wordt verdeeld in een klein en een groter deel. De band zorgt voor een vervroegd verzadigingsgevoel. Zo ervaart u minder hongergevoelens. De band is gemaakt van siliconen met aan de binnenkant een opblaasbare ballon. Op deze manier kan de doorsnede van de maagband na de operatie worden aangepast: hoe nauwer de band des te sneller heeft u een vol gevoel en hoe langzamer het voedsel de band passeert. Het bijvullen (dus het nauwer maken) gebeurt door het inspuiten van vocht via de injectiepoort (‘kastje’) dat tijdens de operatie onder de huid wordt aangebracht en in verbinding staat met de band via een slangetje. De maagband zorgt ervoor dat er minder voedsel kan worden ingenomen en wordt daarom een ‘restrictieve’ ingreep genoemd. Bovendien ervaart u met de maagband een sneller en langer verzadigd gevoel.Op deze manier helpt de maagband u bij het verliezen van gewicht.

Let op: het helpt….maar u bent uiteindelijk zelf de persoon die moet zorgen voor het gewichtsverlies door het veranderen van uw levensstijl: minder eten, meer bewegen.

Deze techniek wordt vooral toegepast bij mensen met een BMI tussen de 25 – 35 en die grote hoeveelheden eten. Ook wordt er rekening gehouden met uw voorkeur.

Effect van een maagband

Hoeveel u gaat afvallen verschilt sterk per persoon en heeft te maken met een aantal zaken:

 • uw eetpatroon na de operatie
 • hoeveelheid extra beweging
 • leeftijd

Gemiddeld vallen mensen 1 tot 2 kg per week af. Het is verstandig rustig gewicht te verliezen. De verwachting van de gewichtsreductie (voor een groep patiënten) na het plaatsen van de maagband is gemiddeld 45% tot 55% van het overgewicht (en dus niet het totale gewicht!). Helaas is het eindresultaat voor u persoonlijk niet te voorspellen, dit is erg afhankelijk van uw eigen leefstijl aanpassing.

Nogmaals: een operatie is een hulpmiddel en geen wondermiddel.

DE OPERATIE

Op de voorbereidingskamer van het operatiecomplex wordt een infuus ingebracht. Via dit infuus kan de anesthesist u medicatie toedienen die tijdens de operatie noodzakelijk zijn (de operatie geschiedt onder algehele narcose). Op de operatiekamer wordt controle apparatuur aangebracht zoals een bloeddrukmeter en plakkers voor het registreren van het hart. Verder wordt er via een kapje zuurstof toegediend en wordt het narcosemiddel via het infuus toegediend. Pas nadat u volledig in slaap bent, wordt gestart met de operatie. Er worden in totaal 6 sneetjes gemaakt nadat de buik eerst wordt opgeblazen met koolzuurgas. De camera zorgt voor goed beeld. Hierna worden de chirurgische instrumenten ingebracht. De maagband wordt met hechtingen over de band geplooid om verschuiven te voorkómen. Het slangetje waarmee de band later kan worden opgeblazen wordt verbonden met het kastje dat onder de linker borst wordt geplaatst.
Na de operatie kunt u pijn hebben ter plaatse van de wonden maar ook bij de schouders. De pijn bij de schouders wordt veroorzaakt doordat de buik tijdens de operatie is opgeblazen met koolzuurgas. Dit koolzuurgas kan nooit volledig worden verwijderd aan het einde van de operatie. Dit achtergebleven gas lost snel en zonder gevaar op, meestal binnen enkele dagen. Verder kunt u misselijk zijn. Geef dit door aan de verpleegkundige die u hiervoor dan medicatie kan geven.

Als u zich goed voelt en voldoende kan drinken mag u de volgende dag naar huis. Voordat u met ontslag gaat moet de afdelingsarts hiervoor wel goedkeuring geven. U krijgt een afspraak mee voor poliklinische controle bij de chirurg danwel verpleegkundig specialist morbide obesitas i.o.

Tevens krijgt u een kaartje mee dat u voortaan altijd bij u moet dragen. Hierop staat dat er bij u een maagband geplaatst is. Verder moeten de dieetafspraken duidelijk zijn voor u.


U dient contact op te nemen met een arts als er sprake is van:

 • aanhoudende koorts
 • rillingen
 • bloedingen (meer dan een blauwe plek)
 • toenemende pijn of toenemende zwelling van de buik
 • aanhoudende misselijkheid en/of braken
 • aanhoudende hoest of ademhalingsmoeilijkheden
 • aanhoudend wondvocht uit één van de wondjes 
Pijn ter plaatse van de poort onder de linker borst is de eerste weken na de operatie normaal, hiervoor hoeft u dus niet te bellen. Gebruik zo nodig 
paracetamol

DE VOORDELEN

 • geen snijwonden in de maag
 • geen zichtbare littekens
 • sneller herstel
 • herstelbare ingreep
 • dagopname
 • in combinatie met goede begeleiding blijvend gewichtsverlies

COMPLICATIES EN RISICO’S NA HET PLAATSEN VAN DE MAAGBAND

De kans op overlijden na deze operatie is <0.1%. Andere vroege complicaties die kunnen optreden zijn een beschadiging van de maag of lever, een bloeding, wondinfectie en het slippen van de maagband (verplaatsen van de maagband). Late complicaties zijn o.a. het uitzetten van het kleine maagje boven de band, het slippen van de maagband, blokkade van de toegang tot de maag en ‘materiaal’ problemen (loslaten van het slangetje dat de poort met de band verbindt), kantelen van de poort, infectie van de poort en beschadiging van de maag waarbij de band in de maag ingroeit. Door deze late complicaties, met name de materiaalpech, zijn er toch vaak – in zo’n 20-25% van de gevallen – heroperaties nodig.

 Symptomen van mogelijke complicaties

U dient contact op te nemen met een arts als er sprake is van:

 • aanhoudende koorts
 • rillingen
 • bloedingen (meer dan een blauwe plek)
 • toenemende pijn of toenemende zwelling van de buik
 • aanhoudende misselijkheid en/of braken
 • aanhoudende hoest of ademhalingsmoeilijkheden
 • aanhoudend wondvocht uit één van de wondjes 
Pijn ter plaatse van de poort onder de linker borst is de eerste weken na de operatie normaal, hiervoor hoeft u dus niet te bellen. Gebruik zo nodig

WANNEER KOM JE IN AANMERKING?

 • traditionele diëten hebben niet tot blijvend resultaat geleid;
 • je bent gemotiveerd;
 • je bent tussen de 18 en 60 jaar;
 • er is sprake van een BMI van 25 of meer.

Een maagband is ongeschikt voor mensen met:

 • maag-/darmzweren
 • ziekte van Crohn
 • ernstig hart-/long lijden
 • psychiatrische problemen
 • grote middenrifbreuk
 • tijdens zwangerschap (wel zwangerschap mogelijk na plaatsing maagband)
 • alcohol- en drankmisbruik

BMI

Het BMI-getal geeft aan of je te licht, normaal, te zwaar of veel te zwaar bent. Het geeft een idee van het totale lichaamsvetgehalte en een voorspelling van gezondheidsproblemen gerelateerd aan overgewicht. Hoe hoger je BMI-getal, hoe groter het gezondheidsrisico.
Het getal komt tot stand d.m.v. een formule:
BMI = kg/m2 (gewicht gedeeld door lengte in het kwadraat)
Voorbeeld: je hebt een lengte van 1.57 meter en weegt 65 kilo. Jouw BMI is: 65 / (1.57 x 1.57) = 26

Wat zegt BMI?

 • Onder 18,5 ondergewicht
 • Tussen 18,5 en 25 normaal gewicht
 • Tussen 25 en 30 overgewicht
 • Tussen 30 en 35 obesitas klasse 1
 • Tussen 35 en 40 obesitas klasse 2
 • Boven 40 morbide obesitas

Overgewicht is een te hoog lichaamsgewicht, inclusief vet, spieren, botten en water. Een atleet of een gespierd persoon kan overgewicht hebben zonder obesitas te hebben. Obesitas betekent hoe dan ook een teveel aan lichaamsvet.

De gezondheidsrisico´s gerelateerd aan BMI

 • Tussen 25 en 30 laag
 • Tussen 30 en 35 middelmatig
 • Tussen 35 en 40 hoog
 • 40 en daarboven zeer hoog

Veel voorkomende ziekten die sterk samenhangen met ernstig overgewicht:

 • Hart- en vaatziekten
 • Diabetes
 • Onvruchtbaarheid (bij vrouwen)
 • Incontinentie

BMI is slechts een indicatie

De BMI-berekening is gebaseerd op gemiddelden van ‘gewone’ volwassenen. De berekening geldt niet voor kinderen, atleten en bodybuilders, zwangere vrouwen of mensen boven de 65.

De BMI geeft een indicatie. Om een preciezere beoordeling van je gezondheid te krijgen, kun je je op verschillende manieren laten testen. Wil je meer weten dan kun je te allen tijde contact opnemen met Diana Gabriels of een van de andere begeleiders voor een persoonlijk advies.

BASISREGELS ETEN

 • eet rustig en kauw minstens 10 x per hap
 • eten en drinken gescheiden houden.
 • wacht 30-45 minuten met drinken na een maaltijd
 • stop direct met eten zodra u een vol gevoel heeft.
 • gebruik dagelijks een multi-vitamine
 • gebruik dagelijks voldoende vocht
 • vermijd koolzuurhoudende dranken
 • eet gezond, gebruik weinig vet en geen of weinig (toegevoegde) suikers

Klik hier voor de juiste voeding direct na de operatie.
Klik hier voor de juiste voeding twee weken na de operatie

ISO-certificaat en registratie

GDND is ISO 9001 NEN-EN 15224 gecertificeerd.
Wij bezitten over een ISO-certificaat voor het adviseren en uitvoeren van plastische chirurgische ingrepen met inbegrip van de nazorg. Voorwaarde van deze ISO-certificering is dat wij onze patiënten vragen onze werkwijze te beoordelen. Uiteraard gebruiken wij de beoordelingen om de medische zorg en service te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Wij werken uitsluitend met klinieken en artsen die aan al onze eisen voldoen.

Op een rijtje:

 • de medisch specialisten zijn *BIG- en **MSRC geregistreerd en hebben een aantoonbare opleiding en nascholing gevolgd in esthetische chirurgie
 • de verpleegkundigen zijn *BIG-geregistreerd en lid van V&VN
 • de anesthesisten zijn NVA-geregistreerd
 • de anesthesie-assistenten zijn NVAM-geregistreerd
 • de chirurgie-assistenten zijn LVO-geregistreerd
 • de verkoever-medewerkers zijn lid van V&VN
 • BIG-register: T 0900 – 899 82 25 https://www.bigregister.nl/zoeken/zoekenopbignummer/

(Wet BIG (1998): Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) ** Medisch Specialisten Register te Utrecht. T 030 – 2823244

We werken samen met Apotheek Carnisselande, Middeldijkerplein 2, te Barendrecht. Toezichthoudend apotheker: dhr. J.R. Mentinkiso-en-nen

NIET TEVREDEN?

Het is altijd mogelijk om ons te bellen, ook na de behandeling. Je staat er nooit alleen voor. Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling dan zoeken wij samen naar een oplossing.

Resultaten verschillen per persoon en mensen reageren verschillend op een behandeling. Graag wijzen wij u dan ook op onze disclaimer.
Lees deze aandachtig door. U kunt natuurlijk altijd meteen bellen om vragen te stellen over mogelijke complicaties en risico’s.

Het nummer is: +31 (0)180-439001

Wat u moet weten voordat u een maagband operatie onder gaan.

De eerste week na uw ingreep in het belangrijk dat u alleen vloeibare voeding gebruikt dit om uw maag te laten genezen.
TIP: De juiste voeding direct na de operatie!

De tweede week na de operatie kunt u het beste shakes gebruiken.
TIP: De juiste voeding 2 weken na de operatie!

Na twee weken is het belangrijk dat u een afspraak maakt met de obesitas verpleegkundige Chris Deprez. Chris is elke donderdag in Barendrecht aanwezig van 10.00u tot 21.00u.
Deze afspraak kunt u via de website maken of telefonisch onder telefoonnummer 0180-439001.

Vanaf de derde week kunt gepureerde voeding gebruiken.
Vanaf de zevende week kunt u weer “gewoon eten”.

Let op! Vermijd de eerste 12 weken vers brood. Eet liever volkoren beschuitjes, geroosterd bruinbrood of rijstwafels.
Champignons en grote stukken fruit verteren traag en zijn de eerste maanden beter te vermijden. Ook het eten van vlees kunt u beter vermijden. Zeker in de 12 weken na de operatie is dit belangrijk, vlees verteert erg traag en kan dan blijven hangen. U kunt wel gemalen vlees, vis, kip en kalkoen eten. Dit zal minder snel blijven hangen.
Drink niet direct na de maaltijd maar gedurende de dag 1.5 liter water.

Wanneer u eet, zult u op een zeker moment een verzadigingsgevoel krijgen, stop dan met eten. Indien u toch verder eet, over vult u de voormaag en die reageert daarop met krampen. U krijgt pijn achter het borstbeen of tussen de schouderbladen. Vermijd dit door langzamer te eten en op tijd te stoppen. Soms moet u overgeven omdat u te veel of te snel gegeten hebt. Meestal is dit alleen speeksel. Deze problemen komen vooral voor tijdens de eerste weken na de operatie. Het is mogelijk dat u enkel vloeibaar voedsel kunt verdragen.

Belangrijk is ook aandacht te besteden aan een regelmatige stoelgang. Deze is in de eerste weken moeilijker door de beperkte voedselinname. Is dit onvoldoende moet u bij de apotheker een fles Aetherolei citri guttas V, Paraffinum liquidi ad 600 ml halen. De dosis is normaal 1 à 2 soeplepels voor het slapengaan. Ook kunt u Normacol korrels halen, daarvan neemt U 2 koffielepels per dag

Er wordt aangeraden om regelmatig een polyvitaminepreparaat te nemen, en te zorgen voor voldoende ijzerinname (peterselie, waterkers en broccoli bevatten zeer veel ijzer, eventueel aangevuld door ijzertabletten, te verkrijgen in de apotheek).

Probeer ook zo veel mogelijk te bewegen. Na de operatie kunt u gerust wat fietsen, zwemmen en lichte fitnessoefeningen doen. Dit om uw spieren te beschermen tijdens de vermagering.

De pleister op de wond kunt u het beste 3 tot 4 dagen laten zitten. U kunt hiermee douchen. Na vier dagen kan het verband verwijderd worden. De kleine stripjes die op de wond zijn aangebracht laten vanzelf los tijdens de volgende dagen.

Schroom niet wanneer u extra hulp nodig heeft, GDND heeft een voedingscoach en personal trainers, dit allemaal in de huiselijk omgeving. Bij twijfel maak een afspraak perfecte mensen bestaan niet soms hebben we allemaal een beetje hulp nodig om de volgende stap te maken.

Gratis advies? Wij staan voor u klaar!

gratis-advies-d-c-d

b2
b1
b3