GDNDbanner_obesitas1 kopiëren
GDND_banner_investeringsoverzicht3
GDNDbanner_obesitas2
GDND_banner_bereikbaar-tot-9
GDNDbanner_obesitas3
GDND_banner_investeringsoverzicht5

Obesitas

  • Overgewicht
  • BMI: Body Mass Index
  • Lichamelijke klachten
  • Bariatrische Chirurgie

Wat is obesitas?

Overgewicht is hard op weg een volksziekte te worden. Samen met kanker en hart- en vaatziekten staat obesitas bovenaan de lijst van aandoeningen die de volksgezondheid bedreigen. Obesitas ofwel ernstig overgewicht is een chronische ziekte, waarbij er sprake is van een zeer grote vetopstapeling in het lichaam. Overgewicht en meer uitgesproken obesitas gaat gepaard met verhoogde gezondheidsrisico’s. Zij kunnen leiden tot ziektes zoals hart- en vaatziektes, diabetes mellitus type II, ademhalingsproblemen en versnelde slijtage van gewrichten. Uiteindelijk geven ze een verhoogde kans op overlijden. Het is een snel groeiend probleem in de westerse wereld met velesociale, gezondheidskundige en economische aspecten.
Overgewicht en obesitas worden bepaald door het berekenen van de Body Mass Index (BMI), die ook wel de Quetelet index (QI) wordt genoemd.
De World Health Organisation (WHO) heeft met behulp van de BMI de volgende indeling gemaakt:

Schermafdruk 2016-01-27 16.29.25

Op dit moment leidt bijna de helft van de Nederlandse bevolking aan overgewicht (BMI 25-30). Tien procent heeft obesitas (BMI >30).
Voorspellingen van het WHO zijn resoluut: in het jaar 2015 zal overgewicht en obesitas wereldwijd waarschijnlijk het meest omvangrijke medische probleem zijn.
Naast lichamelijke problemen blijkt dat overgewicht ook veel psychologische en sociale problemen met zich meebrengt. Veel voorkomende klachten zijn gevoelens van somberheid en schaamte. Als gevolg hiervan trekken mensen met (zeer) ernstig overgewicht zich vaak terug uit sociale activiteiten, zoals feestjes en bijeenkomsten omdat zij op die gelegenheden bijvoorbeeld niet meer durven te eten. Ook vermijden zij bijvoorbeeld zwembaden, sportscholen en pashokjes in winkels uit angst voor negatieve reacties op hun uiterlijk. Het gevolg kan zijn dat obese mensen in een sociaal isolement raken en dat mede hierdoor de psychologische en lichamelijke problemen in ernst en omvang toenemen. De kwaliteit van leven neemt af.

Vaak geven obese mensen aan dat genetische factoren een rol spelen in de ontstaansgeschiedenis van hun overgewicht. Dat blijkt zeker één van de factoren te zijn die obesitas kunnen veroorzaken. Maar ook veranderingen in onze eetgewoontes blijken een grote rol te spelen in het ontstaan van obesitas. Hiermee bedoelen we dat de mogelijkheden tot overconsumptie van voedsel in onze maatschappij talloos zijn.
Bovenstaande figuur geeft een korte beschrijving van het ontstaan van overgewicht en obesitas. Als iemand hetzelfde blijft in gewicht, is er een evenwicht tussen inname en verbruik. Bij stijgen van het gewicht zal inname hoger zijn dan het verbruik. Dit leidt aanvankelijk tot overgewicht en uiteindelijk tot obesitas. Bij afname van het gewicht zal het verbruik juist hoger zijn dan de inname.

Voedsel is makkelijk verkrijgbaar, niet duur, kant en klaar af te halen of te bestellen. Bijna iedereen doet daar aan mee. Daarnaast zijn er ook veel persoonlijke verschillen in de eetgewoontes. Voor een deel wordt dit bepaald door de opvoeding; immers kinderen kopiëren veel gedrag van hun ouders. Voor een deel leren mensen zichzelf in de loop van hun leven ook eetgewoontes aan. Daarbij blijken sommige mensen continu te veel te eten; anderen beheersen zich een tijd lang maar slaan dan weer door. Dit laatste kan een verleiding van de vele voedselprikkels die op ons afkomen zijn, maar ook van dieperliggende psychologische factoren.

De behandeling lijkt simpel: minder eten, meer lichaamsbeweging en liefst allebei tegelijkertijd. De media spelen hier handig op in door steeds weer nieuwe en andere vermageringsdiëten en afslankkuren aan te prijzen. Maar bij diegene die zo’n dieet of kuur volgt, blijkt het succes zelden blijvend te zijn. Na een periode van lijnen zitten de moeizaam kwijtgeraakte kilo’s er in een mum van tijd weer aan, het zogenaamde “jojo-en”. Soms neemt zelfs het gewicht na zo’n fase van jojo-en nog toe; men spreekt dan van “jojo-plussen”. Al met al zijn dit jojo-en en jojo-plussen gebeurtenissen waar obese mensen moedeloos van raken. Ze geven de moed op om aan hun gewicht te werken of bijten zich steeds vast in zogenaamde nieuwe
mogelijkheden en worden steeds opnieuw teleurgesteld door het slechte resultaat.

page3image15848

Bron: Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag, Boom test uitgevers, Amsterdam

Bariatrische chirurgie

Een operatie met als doel het verminderen van het gewicht wordt bariatrische chirurgie genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de maagband en de gastric bypass. Tijdens de screening is door het team bekeken welk type operatie in uw persoonlijke situatie het meest passend is. Hierbij wordt ook uw eigen voorkeur meegenomen. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij het obesitasteam.
Een operatie brengt verschillende veranderingen met zich mee waarop u goed moet zijn voorbereid. De Geen Dieet Nooit Meer Dik Praktijk biedt daarom een voorbereidingstraject en natraject aan. We vinden poliklinische controles van groot belang voor een succesvolle behandeling. Dit is ook wetenschappelijk bewezen. Samen willen we streven naar een zo goed mogelijk resultaat bij u.
Als u te veel afspraken niet nakomt kunnen wij het gestelde doel niet behalen, en kunnen we als team overwegen alsnog af te zien van een operatie.

Voorbereidingstraject

Als u door het team akkoord bent bevonden, loopt u het voorbereidingsprogramma tot de operatie door.
Dit bestaat uit:

• Chirurgische voorlichting:
De chirurg geeft in de groepsvoorlichting uitgebreide informatie over de operatietechnieken en mogelijke complicaties.

• Individueel bezoek aan de chirurg
De chirurg bekijkt of een operatie mogelijk is of dat de chirurg redenen ziet om de operatie niet uit te voeren. Ook zal hier besproken worden of u voor de operatie maaltijdvervangers moet gebruiken. Na dit bezoek zal de chirurg u op de OK planning plaatsen.

• Anesthesioloog
De anesthesioloog bekijkt of u lichamelijk de operatie aankunt en zal u informeren over de operatie. Tevens zal hij aangeven welke medicatie u voor de operatie moet staken.

• Verpleegkundige
De verpleegkundige neemt bij u de verpleegkundige anamnese af en geeft u informatie rondom de voorbereidingen van de operatie en de opname op de afdeling.

– dieetadviezen voorafgaand, tijdens opname en na de bariatrische operatie
– gebruik van multivitaminen
– klachten die kunnen voorkomen na de bariatrische operatie
– hoe u met deze klachten om kunt gaan
– de gevolgen van een bariatrische operatie op meerdere levensgebieden
– veelvoorkomende psychologische gevolgen van afvallen met behulp van een 
bariatrische operatie
– wat te doen bij problemen

Daarnaast wordt u gevraagd om actief na te gaan denken over de veranderingen die in uw leven zullen optreden als u geopereerd bent.
Voorbeelden zijn het uit eten gaan, omgaan met feestjes en sociale gelegenheden en eten binnen het gezin.

Verblijf in het ziekenhuis

Hoewel de operatie zelf maar een onderdeel is van uw behandeling is dit onderdeel vaak erg spannend. Door goede informatie hopen we een deel van de spanning bij u weg te kunnen nemen. 
Een dag na de operatie belt de Geen Dieet Nooit Meer Dik Praktijk u op. Indien u nog vragen heeft kunnen deze ook beantwoord worden. Daarnaast wordt er een afspraak gemaakt voor de nacontrole met de bariatrisch verpleegkundige.